Formandens nytårshilsen 2018

Forfatter Tore Østergaard

Formandens nytårshilsen 2018

 

Ved nytår er der tradition for at kigge tilbage på året der gik. 2017 har været et aktivt og begivenhedsrigt år for DFU. Vi har i samarbejdet med dommerklubberne, via dialog i de sociale medier, på arbejdsmøder med formændene og i de mange møder med fodbolddommere landet over mærket den opbakning, der er til DFU og vores mærkesager. Der er i dag større opmærksomhed fra alle dommere på alle niveauer om behovet for DFU – og for den indsats DFU gør for alle landets fodbolddommere.

 

Ved nytår kigges der også frem i det kommende år. I DFU har vi en programerklæring frem mod 2020, som kan læses her på siden. Vi har naturligt fokus på alle områder – og et særligt fokus på dommernes fastholdelse, kompetenceudvikling og de samlede vilkår, ikke mindst dommernes sikkerhed. Vi vurderer løbende, hvilke tiltag og ikke mindst samarbejdsform med især DBU, men alle fodboldorganisationer, der gavner dommerne og fodbolden bedst.

 

Igen i 2017 var DFUs bestyrelse med som gæst på mange dommerklubbers generalforsamling. Det var skønt at mærke kollegialiteten, sammenholdet, den faglige tilgang og det fokus, dommere på alle niveauer fra alle dele af Danmark har på sin klub, sin organisation og på det helt grundlæggende – en rimelig sammenhæng mellem de forventninger, der stilles til dommerne og de vilkår, dommernes gives. At der opleves ubalance også i 2017 har været tydelig – og DFU arbejder på alle fronter med at få balancen skabt.

 

Efter debat på Facebook lagde DFUs bestyrelse i sommers 6 indlæg på Facebook ud på hjemmesiden. Jeg gav i de 6 indlæg gode grunde til at være medlem af DFU – og hvorfor DFU er helt afgørende for de danske fodbolddommere. Opbakningen været mærkbar – og ingen tvivl om, at vi i bestyrelsen arbejder hårdt for de 6 gode grunde, der er så meningsfyldte for alle dommere.

 

DBU er vores største samarbejdspartner, og da DBU via internationale bestemmelser er ansvarlig for al dommeruddannelse på alle niveauer – og at langt de fleste fodboldkampe afvikles i DBU regi, så vil det naturligt også være her, de fleste udfordringer, sager men også gode løsninger opleves. I DFU vil vi helst løse tingene fremfor at diskutere uenigheder i det offentlige rum, men vi orienterer altid bestyrelserne i dommerklubberne, så man afhængig af den lokale relevans kan drøfte tingene med medlemmerne.

 

At vi i DFU gerne så langt hurtigere sagsforløb er ikke nogen hemmelig – og det er det heller ikke, at vi til stadighed undres over DBUs lokalunioners tilgang i forskellige sager. Vi ved, at en bedre fremtid grund-lægges gennem dialog, drøftelser og gensidige forståelser. Derfor har vi allerede i 2016 bedt om nationale drøftelser med Foreningen af Lokal Unioner i DBU, men først den 28. december 2017 fået tilsagn om et møde, der forventeligt kan afvikles i 2. kvartal 2018. I grundlaget for vores samarbejde med DBU ”Udmøntningsnotatet” er anført, at alle dommere i Danmark skal behandles ens og have ens muligheder og vilkår. Sådan er det ikke i dag – men ved drøftelser og en fælles indsats kan vi lave tiltag til gavn for alle, både lokalunioner, fodboldklubber og dommere. Vi ser frem til mødet, som vi gerne så langt tidligere, for vi er overbeviste om, at dialog, åbenhed og samvær er vejen til øget tillid, samarbejde og gode løsninger.

 

Vi etablerede i 2017 også formandens nyhedsbreve her på siden. Formålet er at give et løbende indblik i vores arbejde – men også et dommerfagligt fokus. Vi valgte i 2017 ikke at skrive om alle de sager, vi enten har taget op med DBU, fælles har løst eller har konstateret uenigheder i. VI har nævnt enkelte større landsdækkende udfordringer, men i dagligdagen arbejdes tæt sammen med landets dommerklubber om håndtering af forskellige udfordringer.

I 2017 har vi haft mest fokus på og arbejdet med sager indenfor

- dommers sikkerhed og vilkår i klubber, der ikke tilstrækkeligt respekterer dommerfunktionen

- dommernes viden om lovændringer rettidigt – og i det hele taget dommernes teoretiske niveau

- konkret mangel på efteruddannelse af den erfarne breddedommer

- utilstrækkeligt eller manglende samarbejde med DBU om kompetencegivende fastholdelsesaktiviteter

- øget antal deltidsprof. Dommere – og de kontraktmæssige vilkår for disse

- vilkår for efterlønnere eller arbejdsløse, når de dømmer fodbold

- forhold og fagligt niveau for udviklere

- de konstant øgede krav og forventninger til elitedommerne – og deraf følgende vilkår

- talentarbejdet og prætalentarbejdet

- rejst sag ved Fodbolden Etiske Udvalg vedr. en helt ubegrundet nedrykning, måske politisk begrundet

- kamppåsætning af private kampe og turneringer

- DBUs fodboldapp og retningslinjer i nogle lokalunioner, der ikke overholder vores aftaler

- DFUs hjemmeside, kommunikation og anvendelse af sociale medier

- Fastholdelse af det tætte samarbejde med alle dommerklubber – og mellem dommerklubberne

- DFUs centrale adm. medlemssystem, som vi har besluttet at lukke her ved nytår.

- Ny 5-årig tøjaftale med Diadora – med fortsatte store rabatter til DFUs medlemmer og Cash back til

  dommerklubberne

 

På delegeretmødet i 2015 valgte de delegerede at følge bestyrelsens indstilling om at deltids frikøbe DFUs formand. Mit fokus var fra start at skabe de rammer for alt arbejdet i DFU, der er nødvendige for at have en dygtig, troværdig, ansvarstagende og kompetent organisation, der har kræfter til at involvere sig og forfølge de områder, der er prioriteret – eller som reaktivt bliver nødvendigt. Jeg vurderer, vi ved indgangen til 2018 står bedre rustet og mere kompetent end nogensinde – takket været hårdt arbejde i bestyrelsen og alle dommerklubber. Derfor har jeg også reduceret mit frikøb i 2018 til 1 ugentlig dag, der i praksis betragtes som aflønning. Dette giver den nødvendige frihed til deltagelse i møder rundt om i landet, også i normal arbejdstid, som også i vores verden bliver mere og mere normalt.

 

I 2018 vil vi fortsat arbejde målrettet med opfyldelsen af DFU mod 2020. Vi ønsker en forbedret dialog og fælles tiltag med DBU på breddedommerområdet indenfor især kompetenceudvikling og sikkerhed. Vi skal i mål med verserende sager fra 2017, ikke mindst kamppåsætningen og sagen i Etisk Udvalg skal afsluttes – og vi skal have fundet løsning på dommerdelen i DBUs App.

 

Topdommernes aftaler og vilkår skal genforhandles på både kvinde og herresiden.

 

Og så skal den meget konstruktive aftale med DGI og Dansk Firmasport implementeres, især dommerklubbernes mulighed for tilskud til fastholdelsesaktiviteter og etableringen af kamplederkurser til de frivillige, der dømmer børnefodbold i DGI.

 

Og sidst men ikke mindst: Alle dommere skal dømme en lang række fodboldkampe i 2018 – og have mange store og positive oplevelser. Klubberne skal opleve dygtige, engagerede og dedikerede dommere. Det er DFUs medlemmer – og vi vil fortsat gøre vores til, at det også fremover er sådan.

 

Rigtig godt nytår!

 

Tore