Formanden har ordet december 2017

Forfatter Tore Østergaard

Formanden har ordet december 2017

 

Bortset fra superligaen er der vinterpause i Dansk Fodbold. Nu står den på indefodbold og Futsal – og mange dommere holder også velfortjent pause indtil træningskampene starter i det nye år. December er måneden for samvær og julehygge – med familie, venner, arbejdskolleger og dommerkolleger. Men vintermånederne betyder også, at der skal trænes. Formen skal holdes ved lige inden forårets kampe – og måske også fysiske test.

 

DFUs bestyrelse holder ikke vinterpause. Vintermånederne byder traditionelt på en række opgaver i vores dommerfællesskab – og også på møder med vores samarbejdspartnere. Møder, hvor vi afstemmer og også aftaler de rammer og vilkår, der skal gælde for 2018. Der var delegeretmøde i DFU den 11. november. Det var en spændende dag med mange gode drøftelser – og så fik DFUs bestyrelse 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Når den fysiske form skal opbygges og holdes ved lige, træner vi på mange forskellige måder. I egen interesse bør alle dommere holde sig i så god fysisk form, at der altid er overskud i kampene, uanset hvilket niveau, vi dømmer på. Derfor ønsker vi i DFU også, at dommerne kender til træningsmetoder og helt konkret har nogle gode, sjove og effektive træningsprogrammer. Vi vil derfor gerne samarbejde med DBUs lokalunioner om dette. Det er jo DBU, der fastsætter de fysiske krav – og der skal være sammenhæng mellem de krav og forventninger, der er til dommerne, og de muligheder og støtte, der gives dommerne. Indtil det forhåbentligt kommer på plads kan man andet sted på DFUs hjemmeside finde en del slides, der gennemgår forhold omkring fysisk træning – og også viser nogle meget effektive træningspas.

 

DFU fik på delegeretmødet på Fyn indvalgt 2 nye medlemmer i bestyrelsen. John Østergaard fra Vendsyssel Fodbolddommerklub og Leif Plauborg fra Randers Fodbolddommerklub. I løbet af december måned vil du her på hjemmesiden kunne se billeder af hele bestyrelsen, ligesom vi præsenterer de nye bestyrelses-medlemmer. Det sker efter vores bestyrelsesmøde den 12. december.

 

I bestyrelsen har vi allerede arbejdstøjet på igen. VI glæder os til i december at mødes med DGI og Dansk Firmaidræt for at aftale rammerne for vores samarbejde de kommende år. Forud for delegeretmødet var alle dommerklubbernes formænd samlet for at drøfte vores væsentligste mål og indsatser for 2018, og her var der markant fokus på dommernes sikkerhed, både den proaktive indsats og vores ”hjælpepakke”, hvis en dommer oplever uheldige forhold. Også kompetencefastholdelse er højt prioriteret, ikke mindst faglige / sociale tiltag for de mange særdeles aktive breddedommere, der ikke tilbydes kurser via DBUs strukturerede dommeruddannelse. Holdningen fra alle dommerklubber er entydig. Der skal være uddannelse og kompetenceudvikling til disse mere end 1500 dommere! På vores kommende bestyrelsesmøde vil vi arbejde videre med de klare ønsker og beslutninger, vi sammen tog på Fyn.

 

Blandt beslutningerne var også en ændring af DFUs hjemmeside. Ved årets udgang forsvinder ”Mit DFU” og dermed også den del af hjemmesiden, der kræver en kode. De oplysninger, der lå på ”Mit DFU” bliver placeret på den åbne del af hjemmesiden. Området med den personlige profil lukkes ned. Med DBUs app og DBUnet er der reelt ikke behov for denne. Til dommerklubbernes bestyrelser oprettes en Dropboks hvor bestyrelsesinfo, aftaler og dokumenter af interesse for dommerklubbernes bestyrelser fremover vil kunne findes.

 

DFUs bestyrelse ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Tore