Formanden har ordet august 2017

Forfatter Tore Østergaard

Formanden har ordet august 2017

 

Sommerens mange stævner og cups er på mange måder en rigtig positiv oplevelse. Det gælder både for de deltagende hold, forældre, ledere og dommerne. Og for dommerne byder de på faglige udfordringer, fysisk træning, socialt samvær og flere steder også på talentudviklingstiltag. Rammen for dommernes vilkår er fastlagt i en aftale med DBU, der sikrer, at dommerne har ens og fair vilkår med fuld honorarbetaling – og at også dommerne bosiddende langt væk fra pågældende cup kan deltage. For Cup-ejerne betyder det, at der kan komme uddannede dygtige dommere nok – uden det vælter budgettet.

 

DFU præsenterede DBUs lokalunion for det, vi anså som en god og fyldestgørende handlingsplan for at dommerne igen kan dømme et hold eller klub, der ikke vil rette ind efter de vilkår, alle andre klubber opfatter som helt naturlige. Desværre oplevede vi, at lokalunionen forsøgte at negligere problemets omfang – og dermed også gennem hele mødet ønskede at reducere i handlingsplanens tiltag. På landsplan ønsker DFU, at vi nu får drøftet og aftalt med DBUs lokalunioner, hvordan DBU som turneringsejer skal sikre dommernes vilkår i de klubber, der er kendte for at ikke at opføre sig korrekt – eller direkte udsætte dommerne for fare. DBU har til nu ikke ønsket en sådan drøftelse.

 

Rundt om i landet afvikles gennem hele foråret og sommeren en lang række ungdomscups. Mange dommere bruger gerne feriedage på at dømme i en eller flere af disse. Fra DFU vil vi gerne opfordre alle til at deltage som dommer i disse cups. Det er en stor faglig oplevelse, det giver fysisk træning, og det sociale element er stort. Dommernes samvær i disse cups er en fantastisk oplevelse og viser et sammenhold og fællesskab i særklasse. De økonomiske vilkår, dommerne dømmer under, sikrer, at alle får fuldt honorar, at ingen dømmer flere kampe end den skattefrie grænse tillader, og der er rimelige afftaler for både kørsel, ophold og forplejning med det udgangspunkt, at der udbetales fuld kørsel til alle dommere inden for den ”normale geografi” og dommere længere væk fra så selv dækker den resterende kørsel. Fair for alle. Planlæg allerede nu, om ikke du som aktiv dommer skal tage en cup-oplevelse med i 2018!

 

Siden DBU omstrukturerede organiseringen af dommerne for et par år siden har både dommerne og DFU udtrykt bekymring over både mængde og niveau i talentarbejdet. Men vi har også vist DBUs talentgruppe tillid ved at tilbyde os – og ellers give gruppen arbejdsro. Det er derfor rigtig positivt, at vi nu ser øget aktivitet på talentsiden. På de laveste talentniveauer sker det i samarbejdet mellem lokalunion og dommerklubber, hvor der bl.a. anvendes cups til samlinger. På mellem niveauet har DBU genoptaget samarbejdet med det engelske fodboldforbund og afvikler også talentsamling i forbindelse med Iber Cup i Esbjerg. PÅ topniveau er projekt topdommer også genoptaget – i naturlig ny form, der matcher nutidige krav. Talentstrengen er således igen ved at være godt bundet sammen. I DFU ser vi gerne mere anvendelse af mentorer, en opgave dommerklubberne gerne går ind i indtil divisionsniveau. Vi ser også gerne et stærkere talentprogram for 2. div. Dommerne, der måske befinder sig lidt i et ”hul” i programmerne. Vi ved også, at videooptagelser er et fantastisk udviklingsværktøj, og i DFU har vi fotografer, der er klar på denne opgave. Det burde anvendes mere og mere, men sådan er det desværre ikke gået.

 

Efter møde med DBUs lokalunion har DBU udarbejdet en handlingsplan over for den klub, DFU besluttede at holde dommerne væk fra indtil forholdene var rimelige. VI er tilfredse med, at DBU efter vores henvendelse påtog sig det ansvar, DBU som turneringsejer har, men vi er overrasket over, at DBUs lokalunion i en så alvorlig sag dels prøver at tale problemet ned, dels udviser så stor passivitet, at vi skal helt derud, hvor vi kom. Og så er vi undrende over, at lokalunionen prøvede at lave handlingsplanen så begrænset og kortvarig som muligt. Hvis vi skal have disse hold, klubber og enkeltspillere til at rette ind, kræver det en sikker langvarig og effektiv indsats, og ikke bare nogle møder og snakke!

 

DFU har lavet en skitse for de tiltag, vi finder nødvendige i sådanne situationer. Vi anbefaler heri bl.a., at ingen dommere dømmer alene, at der er udvikler på alle kampe, at der er DBU observatør på alle kampe, at klubben laver handlingsplan, at strafudmålingen er skærpet ved gentagelse samt at ansvarlige ledere er ved dommerne før og efter kampen. Og indsatsen vurderer vi skal ske konsekvent i ikke under 6 måneder, nok snarere et år. VI vil gerne drøfte dette med Foreningen af lokalunioner, der er turneringsejere. Indtil nu har disse ikke ønsket dette. Ærgerligt, for den proaktive indsats er langt bedre end at rejse de enkelte sager reaktivt.

 

Heldigvis er de uheldige oplevelser få. Dommergerningen er fyldt med gode oplevelser. Jeg er sikker på, efterårssæsonen bliver en positiv spændende udfordring for os alle – med nye regler for den tidsbegrænsede udvisning og justeringer af reglerne om personlige straffe ved forseelser i straffesparksfeltet. God fornøjelse til alle!

 

Tore