Formanden har ordet juni 2017

Forfatter Tore Østergaard

Forårsturneringen er endnu ikke afsluttet, men vi kigger allerede nu ind i efterårets turnering med flere positive og spændende udviklingstiltag for dommerne. I DFU er vi overbeviste om, at god dialog, gensidig respekt og ligeværdigt samarbejde skaber de bedste løsninger og resultater til gavn for Dansk Fodbold.  Vi oplever, at vores dialogbaserede tilgang, hvor vi gerne tager både medansvar og arbejdstøjet på, skaber respekt og troværdighed hos vores samarbejdspartnere.

 

DFU har aftaler for dommernes honorering og vilkår med DBU. For eliten gælder, at der er tale om trepartsaftaler, hvor også Divisionsforeningen indgår på herresiden og Kvindedivisionsforeningen på kvindesiden. DFU har også aftaler med DGI og Firmasporten. I alle disse aftaler er det bærende element for DFU, at sikre størst mulig balance mellem de krav og forventninger, man stiller til dommerne, og de vilkår og muligheder, man byder dem.

 

Efter en god dialog i foråret er vi nu enige med Divisionsforeningen om at udvide antallet af deltidsprof. dommere fra 2 til 7. I juni måned ansættes således 5 mere af vores superligadommere i DBU som deltidsprof. Samarbejdet og dialogen i hele processen med både Divisionsforeningen og DBU har været virkelig god og konstruktiv. Det er et stort skridt for topdommernes vilkår i Danmark, og derfor skal det være godt gennemarbejdet. Flere af vores topdommere ønsker ikke en sådan ansættelse af flere personlige og arbejdsmæssige grunde, hvorfor det er rigtigt at balancere antallet af deltidsprof. dommere til ca. halvdelen af vores superliga-dommere.

 

I de vigtige afsluttende kampe i Superligaens nye struktur har der været påsat 6 dommere efter den model, vi kender fra UEFA. Det er meget positivt at opleve både DBU og Divisionsforeningen prioritere dette og afsætte pengene hertil. Der er tale om knald eller fald kampe, hvor resultatet også har stor fremtidsbetydning for den enkelte klub. Her er forventningen endnu mere, at dommerne ikke begår kampafgørende fejl – og derfor støttes der op med ressourcer til 6 dommer systemet. Det kan og skal bestemt anerkendes!

 

Efter seriøse, visionære og også ganske udfordrende drøftelser lavede Kvindedivisionsforeningen, DBU og DFU i sommeren 2016 en helt ny aftale for dommerne i de øverste kvinderækker. Aftalen havde et mere sportsligt og udviklingsmæssigt afsæt end hidtil, og dommerne bidrog også heri med eks. lavere honorarer i visse tilfælde. Dommerne har i dag flere kampe og flere sportslige udfordringer, bl.a. ved at dømme på flest mulige forskellige stadions rundt om i landet. I aftalen lå også en ikke præcist nedskrevet forståelse med DBU om øget faglige udviklingstiltag til de kvindelige dommere i rækken. DBU har på alle måder levet op til denne del med gode nationale samlinger og i nær fremtid tager de bedste dommere på studietur til Holland. Også her skal samarbejdet og indsatsen anerkendes.

 

På eliteniveau har vi aftalt at bevare den gode og konstruktive dialog og her i sommermånederne mødes parterne på både herre og kvindesiden til evaluerende, konstruktive drøftelser med fokus på dommernes vilkår og forhold til gavn for dansk Fodbold.

 

På breddesiden er vores mål en tæt konstruktiv dialog på lokalunionsniveau, hvor de nære ting afklares mellem lokalunionen og dommerklubben. Ikke mindst i vinteren 2016 – 17 er der sket en virkelig positiv udvikling her, og der er nu gode dialoger i hele landet. Dette er med sikkerhed til gavn for alle parter, DBU, fodboldklubberne, dommerklubberne og dommerne. Der indgås nu også flere uddelegerings- eller samarbejdsaftaler, bl.a. om fysisk og teoretisk træning, grundlæggende talentudvikling, rekruttering og fastholdelse af nye dommere. Dommerklubberne påtager sig typisk det dommerfaglige arbejde, som man er dygtig til, og DBU finansierer eller medfinansierer.

 

Desværre er billedet stadig for uens landet rundt, hvorfor vi i DFU gerne ser en række overordnede nationale forhold drøftet i et nationalt forum, et forum bestående af DBU, Foreningen af Lokal Unioner (FLU)og DFU. Omstruktureringerne i DBU har medført, at FLU nu har hovedansvaret for breddedommernes forhold og uddannelse. FLU har desværre meddelt, at de for nuværende ikke er klar til at indgå i et nationalt dialogforum. I DFU er vi overbevist om værdien, og vil derfor indledningsvis invitere parterne til en drøftelse af nogle få, men meget konkrete problemstillinger som eks. fastholdelse af ældre dommere og landsdækkende tiltag om dommernes sikkerhed.

 

Lad os sammen nyde de sidste runder i forårsturneringen, at sommeren er på vej – og lad os glædes over de gode tiltag og resultater, der er opnået gennem dialog og samarbejde. Målet for de kommende år står i handlingsplanen DFU mod 2020 – og vejen hertil er øget dialog og samarbejde!