Organisation

Sådan er Danske Fodbolddommere organiseret
Dansk Fodbolddommer Union er en landsdækkende organisation stiftet i 1944. Hos DFU repræsenterer, samler og varetager vi de danske fodbolddommerklubber og deres medlemmers interesser i Dansk fodbold.

Vi repræsenterer både elite såvel som breddedommere, ældre såvel som helt nye dommere og udviklerne. Vi tilbyder vores medlemmer at være del i et stærkt fagligt fællesskab, hvor man som dommer får de ekstra input, den faglige coaching og opbakning i sin personlige udvikling som dommer.

Du kan finde alle landets 23 dommerklubber her.


DFU´s organer er delegeretmødet og bestyrelsen.
Delegeretmøde (det være sig ordinært delegeretmøde som ekstraordinært delegeretmøde) er DFU´s højeste myndighed i alle DFU´s anliggender. Det er udelukkende delegeretmøde, der kan vedtage ændringer i nærværende vedtægter. Bestyrelsen forestår DFU´s ledelse under ansvar for delegeretmøde.

Du kan læse mere om organisationen i vedtægterne her.