Dommernes vilkår

Tore Østergaard, formand for DFU, juni 2017:

 

 

 

DFU – og dommernes vilkår.

En række dommerfaglige opgaver er for nogle år siden aftalt til at være under DBU`s ansvar – og skal varetages af DBU.

 

Men det betyder ikke, at DFU så er overflødigt – måske snarere tvært imod. For der er ingen ”lov”, regler eller bestemmelser om, hvordan dette skal varetages – hvornår, hvor meget, for hvem osv.

 

Der er ingen regler eller garantier for eks. antal udviklinger, faglige kurser, talentpleje, indsatser overfor dommernes sikkerhed og anden kompetenceudvikling. Og netop derfor er det afgørende, at der er en balance i forholdet mellem DBU og DFU – og at DBU ikke er enerådende. Stabilitet og rimelige ressourcer til dommerområdet er jo helt afgørende.

 

Derfor er der i Udmøntningsnotatet, som er det samarbejdsdokument, DBU og DFU sammen arbejder efter, fastlagt dialogmøder mellem DFU og DBU – både nationalt og lokalt.

 

Ud over denne formelle dialog er der løbende dialog om tiltag, muligheder, samarbejde, udvikling mm. En dialog, hvor DFU deltager med fagligheden – og sætter dommernes forhold på dagsordenen.

 

DFU`s indsats og ønske om samarbejdende dialog både nationalt og lokalt er en væsentlig årsag til, at der rundt i hele landet nu er langt mere dialog og samarbejde om dommerfaglige tiltag mellem DBU og DFU – og der er bestemt meget at anerkende DBU for, så hensigten er ikke at kritisere – men alene at vise betydningen af den balancerede model.

 

Her er et par nyere eksempler fra dette fokusområde:

 

En dommerklub og DBU`s lokalunion udbyder nu sammen teoritræning og fysisk træning for dommerne. DBU finansierer, og dommerklubben håndterer det faglige. Initiativet blev taget af DFU – og i samarbejde med dommerklubben og DBU`s lokalunion er det nu virkelighed – og i denne lokalunion er det et nyt og spirende samarbejde.

 

En medlemsundersøgelse i en meget aktiv dommerklub viste, at dommerne prioriteter DFU`s og dommerklubbens varetagelse af dommernes tryghed, sikkerhed og vilkår. Det kan den enkelte dommerklub ikke alene, det er en fælles national opgave, som DFU varetager – både forebyggende gennem dialog og samarbejde med DBU og lokalunionerne

– og gennem konkret action med dommerklubberne, når det kræves. DFU støtter, vejleder og hjælper dommeren, så denne kommer bedst muligt igennem. DFU har alt omkring dommernes vilkår og sikkerhed højt prioriteret og er konstant arbejdende hermed.

 

Men også andre vilkår betyder noget. En a-kasse har vurderet, at dommerhonorar er at sidestille med lønindkomst – og dermed skal der ske fradrag i efterløn og understøttelse. Sagen er anket, og DFU er med i sagen. Vi forventer at få ret i klagesagen – og gør vi ikke, vil vi sammen med DBU, DIF og måske andre sikre en prøvning af sagen ved domstolene – eller hvor det gøres bedst.

 

Vi sikrer dommernes vilkår – hele tiden og især, hvor den enkelte ikke selv har en chance.