Om mødeaktivitet og arbejdsform

Om mødeaktivitet og arbejdsform

Tore Østergaard, formand for DFU, juni 2017:

DFU – om mødeaktivitet og arbejdsform.

Det fremgår af DFUs budget, at der i 2017 anvendes 189.000 kr i DFU`s bestyrelse (note 4).

Men bestyrelsens drift og møder koster slet ikke det. I beløbet er betaling af revisionsselskab, divisionsdommerudvalgsmøder, afgrænsede projekter (reservepulje) og den helt store post, DFU`s årlige delegeretmøde.

Fratrækkes disse, så koster bestyrelsen i drift kr. 95.000 kr.

For 2 år siden var de samme poster uden en reservepulje kr. 279.000 kr.

Bestyrelsen har de seneste år således sikret besparelser kr. 90.000 kr., og med de tiltag, vi har gjort på det seneste forventer vi at reducere omkostningen med yderligere 10.000 – 15.000 kr. i 2018. Dette er lykkedes samtidig med, at vores aktivitets- og mødedeltagelse er steget.

Men 95.000 kr. til møder er jo også mange penge. Bestyrelsen bruger ikke disse penge på at mødes med sig selv – og ikke på masser af god mad og rødvin!

Vi har 4 – 5 årlige bestyrelsesmøder, den daglige drift løses via telefon og mails – faktisk mange mails hver eneste dag. Vores mødeudgifter er i stort omfang kørsel og enkelte flybilletter, når det er billigere. Jeg selv kørte i 2016 mere end 10.000 km for DFU til diverse møder – og så kommer broafgifter og flybilletter til København oveni.

Alle i bestyrelsen har opgaver og ansvar med mange mødeaktiviteter med DBU, DGI, samarbejdspartnere og dommerklubber – og da vi bor spredt i hele landet bliver der desværre – men nødvendigt kørt meget.

Kørsel og møder er en væsentlig omkostning – men også helt nødvendigt for at nå vores mål.

Vores mødeaktivitet kan opdeles i

- møder med DBU og DBU`s lokalunioner

- bestyrelsesmøder

- møder med dommerklubbernes bestyrelser, medlemsmøder, deltagelse på dommerklubbernes generalforsamlinger

- møder med andre interessenter og samarbejdspartnere

Med DFU`s nye struktur (vi nedlagde i november 2015 vore 6 lokalunioner) skal DFU`s bestyrelse i langt højere grad ”binde dommerklubberne og DFU sammen”. Det gør vi på flere måder, bl.a. gennem 10 årlige nyhedsbreve til dommerklubbernes bestyrelser samt etablerede netværksgrupper, ligesom vi videndeler via dropboks.

Det forudsættes i formandens frikøb i DFU, at især han varetager denne samlende opgave – og også er tilstedeværende rundt om i landet på generalforsamlinger og medlemsmøder, når dommerklubberne ønsker det – og det gør de fleste.

Dommerklubberne er dommernes primære tilhørssted. Derfor faciliterer DFU`s bestyrelse ført og fremmest dommerklubbernes bestyrelser med information, support, vejledning og rådgivning, så dommerklubben kan give medlemmerne – altså den enkelte dommer – den bedst mulige værdi af sit samlede kontingent.

Måske bør vi i DFU sende flere nyhedsbreve til alle dommere – og i første omgang benytter vi hjemmesiden til info med indlæg fra formanden i lighed med det, du læser nu.