Direkte mærkbart for den enkelte

Direkte mærkbart for den enkelte

Tore Østergaard, formand for DFU, juni 2017:

 

DFU – direkte mærkbart for den enkelte.

De tidligere indlæg om DFU`s virke har omhandlet væsentlige del af DFU`s politiske og dommerfaglige arbejde – med afsæt i vores værdier, Uafhængighed, Faglighed og Passion.

Indlæggene fortæller, hvordan vi gennem dette arbejde konstant arbejder med at skabe og videreudvikle de vilkår og muligheder, dommerne har. Vi er afhængige af DBU og omvendt, og derfor er de beskrevne balancer altafgørende.

DFU arbejder også på mindre politiske områder til gavn og glæde for dommerne – især med områder, hvor det er langt nemmere – eller kun muligt, når vi er mange sammen.

DFU har en tøjaftale med Diadora.

Den sikrer, at alle i DFU - fra superliga til 7 mands fodbold -  har det samme tøj – i virkelig god kvalitet. Og priserne er langt under normale markedspriser for dommertøj. Alle dommere har fået et sæt tøj betalt af DFU. Vi skal bruge vores midler på dommerne, men vi kan kun lave en sådan ordning, fordi vi er mange i fællesskabet. DFU har jo af den grund fået en helt særlig prisaftale på disse sæt. Den enkelte dommer kan trygt handle dommertøj gennem DFU`s aftale, det er billigt, det er det rigtige tøj, og skulle noget gå galt (hvad sker meget sjældent), står DFU jo bag aftalen og er klar til at løse det

Her i februar sender DFU penge til alle dommerklubber. Det er den cash-back, dommerklubberne får på 5% af omsætningen på Shop Easy. Denne aftale og økonomitilskud har DFU aftalt for styrke dommerklubbernes økonomi. Det beløb, der nu udsendes, er større end den samlede værdi af kontingentstigningen på 20 kr.

DBU har skiftet tøjsponsor. Det betyder noget for vores instruktører og udviklere. DBU forlanger, at disse anvender DBU`s profiltøj, når man virker som instruktør og udvikler. Det er fint og bestemt et gode – og det giver bestemt god mening.

Men det kniber så, når tøjpakkerne ikke har en mængde og indhold, der reelt gør dette muligt. DFU har derfor på vegne af alle udviklere og instruktører rettet henvendelse til DBU om disse problemer – og DBU lytter til os, så nu vil tøjpakkerne blive suppleret til instruktører og eliteudviklere, der skal udendørs. Ikke kun er det en god løsning, det er også et godt eksempel på, hvordan samarbejde og god dialog mellem DBU og os fører til gode løsninger.

I DFU går vi også ind i konkrete sager, når en dommer af den ene eller anden grund er kommet i vanskelige eller uvante situationer. Det kan være erstatningssager som ødelagt tøj eller briller, men også alle andre former unormale ting. Det er vigtigt, at den enkelte dommer altid føler sig tryg – og om nødvendigt kan få hjælp til alt vedr. Dommergerningen. Og DFU står bag dommerklubberne med hjælp og vejledning.

I DFU`s bestyrelse ved vi, at I alle bærer DFU`s logo med stolthed. Det er vi stolte af – og vi vil gøre alt for, at I også i fremtiden er stolte af DFU og jeres medlemskab.