Information, sociale medier og hjemmeside

Information, sociale medier og hjemmeside

Tore Østergaard, formand for DFU, juni 2017:

 

DFU – information, sociale medier og hjemmeside.

 

For få år siden blev DFU`s hjemmeside re-designet med det formål at give hurtige nyhedshistorier, debattere faglighed og have fokuspunkter oppe i kort tid. Derfor ser hjemmesiden p.t. ud som den gør.

Men det behov er i dag dækket via Facebook, så reelt er vores hjemmeside ikke designet til nutidige formål. Derfor er vi – som mange andre organisationer – igen i gang med at re-designe. Den fremtidige hjemmeside vil indeholde nyheder af almen interesse omkring dommergerningen, faglige indlæg, månedlige indlæg fra DFU`s formand / bestyrelse og have nyheder fra alle dommerklubber eller links til disse.

På en del af hjemmesiden – ”MIT DFU” - vil der være informationer til dommerne omkring vilkår, aftaler, regler osv. samt hjælp og info til dommerklubbestyrelser, udviklere og instruktører. Allerede nu er denne struktur opbygget, informationer lagt ind og flere vil følge.

Vi skal i DFU på ingen møde konkurrere med DBU net. Vi skal give jer medlemmer de supplerende informationer, i har behov for, og dem finder i på ”MIT DFU”.

Vi har også efter ønske fra dommerklubberne udviklet et nyt medlemsregistreringssystem. Vi har behov for en landsdækkende ens medlemsregistrering, som gør den interne kommunikation i DFU – med dommerklubber, og mellem dommerklubbestyrelser og medlemmer meget enklere.

DFUs bestyrelse har øget kommunikation og dialog på de sociale medier betydeligt i løbet af 2017. Det vil vi fortsætte med, vi oplever stor tilfredshed og interesse for de emner og tiltag, vi synliggør.

IT udvikling, nye systemer og øget information har både en udviklings- investerings- og driftsomkostning.

I DFU valgte vi at straks afskrive hele investeringen og udviklingsomkostningen i 2016. Derfor er dette regnskabsår specielt, men vi vil ikke skjule omkostninger ved at aktivere eller periodisere. Alle, der beskæftiger sig med IT – systemudvikling og kommunikative systemer vil vide, at dette er både hårdt arbejde og omkostningstungt. Vi er igennem det værste – og har fået nye spændende muligheder i vores fællesskab.