Velkommen til Danske Fodbolddommere

Danske Fodbolddommere er en landsdækkende organisation stiftet i 1944. Vi repræsenterer, samler og varetager de danske fodbolddommerklubber og deres medlemmers interesser i Dansk fodbold. Vi repræsenterer både elite- og breddedommere, ældre såvel som helt nye dommere og udviklerne. Vi tilbyder vores medlemmer at være del i et stærkt fagligt fællesskab, hvor man som dommer får de ekstra input, den faglige coaching og opbakning i sin personlige udvikling som dommer.

Bliv en del af et stærkt fællesskab. Meld dig ind i en dommerklub.

Tilmeld dig her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du interesserer dig for danske og internationale dommernyheder.

Seneste nyheder

 • 01 okt
  Formanden har ordet i oktober

  Formanden har ordet oktober 2017

   

  Den seneste måned har man i landet aviser og medier kunnet læse om afbrudte kampe i breddefodbolden. Afbrydelser, der skyldes totalt utilpasset adfærd hos tilskuere eller spillere. I de værste tilfælde er dommerne blevet truet eller direkte fysisk forulempet. I DFU følger vi ikke kun disse sager og hele udviklingen på området nøje, vi har også klare programmer og tilgange til, hvordan sådanne hændelser minimeres. Og naturligvis tager vi os af de dommere, det rammer.

  DBU og DFU har i flere år været uenige om tolkningen af et af de punkter i ”Udmøntningsnotatet”, der regulerer samarbejdet mellem DBU og DFU. Nu skal en uvildig juridisk instans i efteråret afklare tolkningen. Sagen har betydning for dommerklubberne og dommerne, for den omhandler dommerklubbernes økonomiske forhold og dermed dommerklubbernes ressourcer til faglige og fastholdelsesmæssige tiltag.

   

 • 01 nov
  Formanden har ordet november 2017

  Formanden har ordet november 2017

   

  Dommere ønsker den bedst mulige kampafvikling – og også at have størst mulig tillid mellem dommere, trænere og spillere. Men tænk dig nu om, for det, der kunne være en god ide med positive intentioner kan ende som en rigtig dårlig oplevelse! Sådan gik det en dommer i en triokamp, da han før kampen ønskede at sikre en godt klima i kampen.

   

  På alle niveauer er dommerne udfordret i balancen mellem at være kendt, at være positiv fleksibel, at deltage i snakke med spillere og ledere og være den leder, der respekteres og accepteres i alle situationer før, under og efter kampen. Der er ingen facitliste – kun at tænke sig godt om!

 • 06 nov
  Jørn West Larsen træder ud af DFUs bestyrelse

  Som følge af et stigende antal internationale fodboldopgaver ser Jørn West Larsen sig nødsaget til at træde ud af DFUs bestyrelse ved det kommende delegeretmøde.

  Jørn er som såkaldt ”Refereeing Specialist” medlem af UEFAs Referee Convention Panel med konsulentansvar for 7 landes dommerarbejde (Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumænien, Georgien, Tyrkiet og Spanien), og disse lande skal løbende ”serviceres” og besøges.

  Som international observer har kampantallet i Champions League, Europe League og VM-kvalifikationen de senere år været stigende, og også arbejdet som coach på UEFAs CORE-talentkurser kræver mange dage i udlandet.

  Jørn er også instruktør på elitedommerkurser i mange andre lande, i dette år bl.a. Polen, Rumænien, Tyrkiet, Georgien, Malta, Bulgarien og Iran.

 • 11 nov
  Indkaldelse delegeretmøde 2017

  Resutat af delegeretmøde

   

  AD1) Per Buttenschøn valgt som dirigent

   

  Ad2) Formandens beretning taget til efterretning

          Den skriftlige beretning vil være til download senere

   

  Ad3a) Forslag om at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres med 1 til 5                                                personer:  Forslaget er vedtaget.

   

  Ad3b) Forslag fra Djursland Fdk. Hvor DFU skal bringe DFU nærmere medlemmerne ved decentrale aktiviteter. Forslaget blev forkastet.

   

  Ad4) regnskab godkendt

   

  Ad5) budget godkendt

   

  Ad6) kontingent uændret 120,- kr/ år

   

  Ad7)

   

          Tore Østergaard genvalgt som formand

   

          Leif Plauborg valgt for 2 år til bestyrelsen

   

          John Østergaard valgt for 1 år til bestyrelsen

   

  Ad8)

   

          valg af 1. Supl. Rene Rasmussen

   

          Valg af 2. Supl. Frank Kanlund

   

  Ad9)

   

         Genvalg af Thomas Christoffersen   Som revisor

   

  Ad10)

   

        Valgt som  revisorsupl. Jørgen M Rasmussen

   

  Ad11) Evt.

 • 18 nov
  Udvist før kampen

  Engang imellem kan man godt få fornemmelsen af, at der sidder en lille lovdjævel med horn i panden og griner nede foran det store ildsted i underetagen - samtidig med, at han styrer, hvilke mærkværdigheder der denne gang skal få panderynkerne frem hos os andre.  Og man kan også sagtens fristes til at tro, at han har speciel glæde ved at bundte tingene pænt, således at der efter en vanvittig situation kommer en beslægtet, som er endnu mere vanvittig. Det er kun et par uger siden, jeg på dette sted havde gang i AGFs Mikanovic-udvisning i pausen, som var så tilpas usædvanlig en tildragelse til, at den bragte tingene og medierne voldsomt i kog. Det er nu engang lettest og mest fatteligt for alle parter, hvis udvisninger sker dér, hvor man skulle forvente det, inden for de 2 x 45 minutter. Det kan man ligesom forholde sig til. Men i sidste uges Europa League-kampe fik skruen en tand mere, da Patrice Evra, som nu er blevet 36 år og havnet i Marseille, præsterede at få en raget en udvisning til sig under opvarmningen til kampen mod Guimaraes- før vi overhovedet var nået frem til at skulle spille fodbold.  Én ting var selve tidspunktet - men forseelsens art var om muligt endnu mere kuriøs, nemlig at sparke en af holdets egne fans i hovedet med et regulært karatespark.